3D- og plantegning

Sirisidé tilbyr kreative og funksjonelle planløsninger i både 2d og 3d.

3d-visualisering

Disse miljøene er tegnet i 3d og er eksempler på hva vi kan levere. 3d-tegning / visualisering er et godt verktøy i en konseptutvikling. 3d Studio Max er et av de beste programmene på markedet når det kommer til å gi en realistisk gjengivelse av teksturer og lys. Ønsker du hjelp til å utvikle et konsept, eller har du et konsept du ønsker å få visualisert, ta gjerne kontakt.

3d-visualisering av butikk

Nedenfor vises et utvalg arbeider utført for Nitton93 Innredninger AS.

Plantegning

En tydelig plantegning sikrer plassberegningen i et prosjekt. I en butikk er det redskapet for å beregne kundestrøm, vareplassering og fokale punkter. Den skal også fungere som et underlag for montør.